Hoppa till innehållet

Allmänna Villkor

Överenskommelse om villkor

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal som görs mellan dig, vare sig personligen eller på uppdrag av en enhet ("du") och samarbetsprogramvara begränsad, som gör affärer som Admit One ("Företag", "vi”, “oss", eller "vår”), angående din åtkomst till och användning av webbplatsen admit-one.eu samt alla andra medieformer, mediekanaler, mobilwebbplatser eller mobilapplikationer som är relaterade till, länkade eller på annat sätt anslutna till dessa (sammantaget ”webbplatsen”). Du samtycker till att genom att gå in på webbplatsen har du läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av alla dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla dessa användarvillkor är du uttryckligen förbjuden att använda webbplatsen och du måste omedelbart avbryta användningen.

Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen från tid till annan införlivas härmed uttryckligen häri genom referens. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor när som helst och av vilken anledning som helst. Vi kommer att varna dig om eventuella ändringar genom att uppdatera "senast uppdaterade" datum för dessa användarvillkor, och du avsäger dig rätten att få specifik meddelande om varje sådan ändring. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa användarvillkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att vara föremål för, och kommer att anses ha blivit medveten om och att ha accepterat, ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum som sådana reviderade användarvillkor publicerades.

Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller ett land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning eller som skulle utsätta oss för registreringskrav inom sådan jurisdiktion eller land. . Följaktligen gör de personer som väljer att komma åt sidan från andra platser det på eget initiativ och är ensamma ansvariga för efterlevnad av lokala lagar, om och i den mån lokala lagar är tillämpliga.

Sidan är avsedd för användare som är minst 18 år. Personer under 18 år får inte använda eller registrera sig på sidan. 

Immateriella rättigheter

Om inte annat anges är webbplatsen vår egendom och all källkod, databaser, funktionalitet, programvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (sammantaget "innehållet") och varumärken, tjänster märken och logotyper som finns däri ("märkena") ägs eller kontrolleras av oss eller licensierade till oss och är skyddade av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens i USA, internationella upphovsrättslagar, och internationella konventioner. Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen "i befintligt skick" endast för din information och personliga bruk. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, samlas, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för vilket kommersiellt syfte som helst, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Förutsatt att du är berättigad att använda webbplatsen, beviljas du en begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen och att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått korrekt åtkomst till enbart för din personliga, icke-kommersiella använda sig av. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen ges till dig på och till webbplatsen, innehållet och märkena.

Användarrepresentationer

Genom att använda webbplatsen representerar och garanterar du att: (1) du har rättskapacitet och du samtycker till att följa dessa användarvillkor; (2) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du bor; (3) du kommer inte åt sidan via automatiserade eller icke-mänskliga medel, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt; (4) du kommer inte att använda webbplatsen för något olagligt eller obehörigt ändamål; och (5) din användning av webbplatsen kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.

Om du tillhandahåller någon information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all aktuell eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del därav).

Förbjudna aktiviteter

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat ändamål än det för vilket vi gör webbplatsen tillgänglig. Webbplatsen får inte användas i samband med några kommersiella ansträngningar förutom de som är specifikt godkända eller godkända av oss.

Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:

1. Systematiskt hämta data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller kompilera, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.

2. Lura, lura eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i alla försök att lära sig känslig kontoinformation som användarlösenord.

3. Omgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll eller upprätthåller begränsningar för användningen av webbplatsen och/eller innehållet däri.

4. Nedvärdera, smutsa ner eller på annat sätt skada oss och/eller webbplatsen enligt vår åsikt.

5. Använd all information som erhållits från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.

6. Använd felaktigt våra supporttjänster eller skicka in falska rapporter om missbruk eller tjänstefel.

7. Använd webbplatsen på ett sätt som inte är förenligt med tillämpliga lagar eller förordningar.

8. Använd webbplatsen för att annonsera eller erbjuda att sälja varor och tjänster.

9. Delta i otillåten inramning av eller länkning till webbplatsen.

10. Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av versaler och spam (kontinuerlig postning av upprepad text), som stör någon parts oavbrutna användning och njutning av webbplatsen eller modifierar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktionerna, funktionerna, driften eller underhållet av webbplatsen.

11. Engagera dig i all automatiserad användning av systemet, som att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller använda någon datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och utvinning.

12. Ta bort meddelandet om upphovsrätt eller annan äganderätt från allt innehåll.

13. Försök att utge sig för en annan användare eller person eller använda en annan användares användarnamn.

14. Sälj eller på annat sätt överför din profil.

15. Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) allt material som fungerar som en passiv eller aktiv informationsinsamling eller överföringsmekanism, inklusive utan begränsning, tydliga grafikutbytesformat ("gifs"), 1×1 pixlar, webbuggar , cookies eller andra liknande enheter (ibland kallade "spionprogram" eller "passiva insamlingsmekanismer" eller "pcms").

16. Störa, störa eller skapa en otillbörlig börda på webbplatsen eller nätverken eller tjänsterna som är anslutna till webbplatsen.

17. Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som är engagerade i att tillhandahålla någon del av webbplatsen till dig.

18. Försök att kringgå alla åtgärder på webbplatsen som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen eller någon del av webbplatsen.

19. Kopiera eller anpassa webbplatsens mjukvara, inklusive men inte begränsat till flash, php, html, javascript eller annan kod.

20. Dechiffrera, dekompilera, demontera eller bakåtkonstruera någon av programvaran som utgör eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.

21. Utom om det kan vara resultatet av standardanvändning av sökmotorer eller webbläsare, använd, lansera, utveckla eller distribuera alla automatiserade system, inklusive utan begränsning, någon spindel, robot, fuskverktyg, skrapa eller offlineläsare som får åtkomst till webbplatsen , eller använda eller starta något obehörigt skript eller annan programvara.

22. Använd en inköpsagent eller inköpsagent för att göra inköp på webbplatsen.

23. Gör någon obehörig användning av webbplatsen, inklusive att samla in användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektronisk eller annan väg i syfte att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatiserat sätt eller under falska förevändningar.

24. Använd webbplatsen som en del av alla försök att konkurrera med oss eller på annat sätt använda webbplatsen och/eller innehållet för någon intäktsgenererande strävan eller kommersiellt företag.

Användargenererade bidrag 

Webbplatsen kan bjuda in dig att chatta, bidra till eller delta i bloggar, anslagstavlor, onlineforum och annan funktionalitet, och kan ge dig möjlighet att skapa, skicka, posta, visa, överföra, framföra, publicera, distribuera, eller sända innehåll och material till oss eller på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (sammantaget "bidrag"). Bidrag kan vara synliga för andra användare av webbplatsen och via tredje parts webbplatser. Som sådan kan alla bidrag du överför behandlas som icke-konfidentiella och icke-proprietära. När du skapar eller gör några bidrag tillgängliga, representerar och garanterar du därmed att:

1. Skapandet, distributionen, överföringen, offentlig visning eller framförandet, och åtkomst, nedladdning eller kopiering av dina bidrag gör inte intrång i äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätten, patentet, varumärket, affärshemligheten , eller tredje parts moraliska rättigheter.

2. Du är skaparen och ägaren av eller har de nödvändiga licenserna, rättigheterna, samtyckena, utgåvorna och tillstånden att använda och tillåta oss, webbplatsen och andra användare av webbplatsen att använda dina bidrag på något sätt som webbplatsen avser. och dessa användarvillkor.

3. Du har skriftligt samtycke, frigivning och/eller tillåtelse från varje identifierbar individuell person i dina bidrag att använda namnet eller bilden av varje sådan identifierbar individuell person för att möjliggöra inkludering och användning av dina bidrag på vilket sätt som helst av webbplatsen och dessa användarvillkor.

4. Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.

5. Dina bidrag är inte oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, pyramidspel, kedjebrev, spam, massutskick eller andra former av uppmaning.6. Dina bidrag är inte obscena, oförskämda, illvilliga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, ärekränkande, förtalande eller på annat sätt stötande (som vi bestämmer).

7. Dina bidrag hånar inte, hånar, nedvärderar, skrämmer eller missbrukar någon.

8. Dina bidrag förespråkar inte våldsamt störtande av någon regering eller hetsar till, uppmuntrar eller hotar fysisk skada mot någon annan.

9. Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag, förordning eller regel.

10. Dina bidrag bryter inte mot tredje parts integritet eller publicitetsrättigheter.

11. Dina bidrag innehåller inget material som begär personlig information från någon under 18 år eller utnyttjar personer under 18 år på ett sexuellt eller våldsamt sätt.

12. Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag angående barnpornografi eller på annat sätt avsedda att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande;

13. Dina bidrag innehåller inga stötande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuella preferenser eller fysiska handikapp.

14. Dina bidrag bryter inte på annat sätt mot, eller länkar till material som bryter mot, någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller någon tillämplig lag eller förordning.

All användning av webbplatsen i strid med det föregående bryter mot dessa användarvillkor och kan bland annat resultera i uppsägning eller avstängning av dina rättigheter att använda webbplatsen.

Bidragslicens

Genom att lägga upp dina bidrag till någon del av webbplatsen beviljar du automatiskt, och du representerar och garanterar att du har rätt att ge oss en obegränsad, obegränsad, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri, helt - betald, världsomspännande rättighet och licens att vara värd för, använda, kopiera, reproducera, avslöja, sälja, återförsälja, publicera, sända, återskapa, arkivera, lagra, cache, offentligt framföra, offentligt visa, omformatera, översätta, överföra, utdrag (i helt eller delvis), och distribuera sådana bidrag (inklusive, utan begränsning, din bild och röst) för vilket ändamål som helst, kommersiellt, reklam eller annat, och för att förbereda härledda verk av, eller införliva i andra verk, sådana bidrag och bevilja och godkänner underlicenser av det föregående. Användningen och distributionen kan ske i alla medieformat och genom alla mediekanaler.

Denna licens kommer att gälla för alla former, media eller tekniker som nu är kända eller utvecklas härefter, och inkluderar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchisenamn, i tillämpliga fall, och alla varumärken, tjänstemärken, handelsnamn, logotyper, och personliga och kommersiella bilder du tillhandahåller. Du avsäger dig alla moraliska rättigheter i dina bidrag, och du garanterar att moraliska rättigheter inte annars har hävdats i dina bidrag.

Vi hävdar inget ägande över dina bidrag. Du behåller full äganderätt till alla dina bidrag och eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är associerade med dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller representationer i dina bidrag från dig i något område på webbplatsen. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen och du samtycker uttryckligen till att befria oss från allt ansvar och att avstå från alla rättsliga åtgärder mot oss angående dina bidrag.  

Vi har rätt, efter eget gottfinnande, (1) att redigera, redigera eller på annat sätt ändra alla bidrag; (2) att omkategorisera eventuella bidrag för att placera dem på lämpligare platser på webbplatsen; och (3) att förhandsgranska eller radera alla bidrag när som helst och av vilken anledning som helst, utan föregående meddelande. Vi har ingen skyldighet att övervaka dina bidrag.

Riktlinjer för recensioner

Vi kan ge dig områden på webbplatsen för att lämna recensioner eller betyg. När du publicerar en recension måste du uppfylla följande kriterier: (1) du bör ha förstahandserfarenhet av den person/enhet som granskas; (2) dina recensioner får inte innehålla stötande svordomar eller kränkande, rasistiskt, stötande eller hatspråk; (3) dina recensioner bör inte innehålla diskriminerande referenser baserat på religion, ras, kön, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, sexuell läggning eller funktionshinder; (4) dina recensioner bör inte innehålla referenser till olaglig aktivitet; (5) du bör inte vara ansluten till konkurrenter om du publicerar negativa recensioner; (6) du bör inte dra några slutsatser om uppförandets laglighet; (7) du får inte publicera några falska eller vilseledande påståenden; och (8) du får inte organisera en kampanj som uppmuntrar andra att skriva recensioner, vare sig de är positiva eller negativa.

Vi kan acceptera, avvisa eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande. Vi har absolut ingen skyldighet att granska recensioner eller att radera recensioner, även om någon anser att recensioner är stötande eller felaktiga. Recensioner stöds inte av oss och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter eller åsikter från någon av våra affiliates eller partners. Vi tar inte på oss ansvar för någon granskning eller för några anspråk, skulder eller förluster som härrör från någon granskning. Genom att publicera en recension ger du oss härmed en evig, icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, överlåtbar och underlicenserbar rättighet och licens att reproducera, modifiera, översätta, överföra på alla sätt, visa, utföra, och/eller distribuera allt innehåll som rör recensioner.

Inlämningar

Du bekräftar och samtycker till att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om webbplatsen ("bilagor") som du tillhandahåller oss är icke-konfidentiella och kommer att bli vår enda egendom. Vi ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag för alla lagliga ändamål, kommersiella eller andra, utan bekräftelse eller kompensation till dig. Du avsäger dig härmed alla moraliska rättigheter till sådana bidrag, och du garanterar härmed att alla sådana bidrag är original hos dig eller att du har rätt att skicka in sådana bidrag. Du samtycker till att det inte ska finnas någon regressrätt mot oss för påstådda eller faktiska intrång eller förskingring av någon äganderätt i dina bidrag.

Tredjeparts webbplats och innehåll

Webbplatsen kan innehålla (eller du kan skickas via webbplatsen) länkar till andra webbplatser ("tredje parts webbplatser") samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, design, musik, ljud, video, information, applikationer , programvara och annat innehåll eller föremål som tillhör eller härrör från tredje part ("tredjepartsinnehåll"). Sådana tredjepartswebbplatser och tredjepartsinnehåll undersöks, övervakas eller kontrolleras inte med avseende på riktighet, lämplighet eller fullständighet av oss, och vi är inte ansvariga för eventuella tredjepartswebbplatser som nås via webbplatsen eller något tredje parts innehåll som publiceras på, tillgänglig via eller installerad från webbplatsen, inklusive innehåll, noggrannhet, stötande, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller andra policyer på eller finns i tredje parts webbplatser eller tredjepartsinnehåll. Inkludering av, länkning till eller tillåtande av användning eller installation av tredje parts webbplatser eller tredje parts innehåll innebär inte att vi godkänner eller godkänner det. Om du bestämmer dig för att lämna webbplatsen och få tillgång till tredje parts webbplatser eller att använda eller installera innehåll från tredje part, gör du det på egen risk, och du bör vara medveten om att dessa användarvillkor inte längre gäller. Du bör granska tillämpliga villkor och policyer, inklusive sekretess- och datainsamlingsmetoder, för alla webbplatser som du navigerar till från webbplatsen eller som relaterar till applikationer du använder eller installerar från webbplatsen. Alla köp du gör via tredje parts webbplatser kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget som helst ansvar i förhållande till sådana köp som är exklusivt mellan dig och den tillämpliga tredje parten. Du samtycker och erkänner att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på tredje parts webbplatser och du ska hålla oss oskadliga från all skada som orsakas av ditt köp av sådana produkter eller tjänster. Dessutom ska du hålla oss oskadliga från eventuella förluster som du lider eller skada som orsakas dig i samband med eller på något sätt resulterar från tredje parts innehåll eller kontakt med tredje parts webbplatser.

Sajtunderhåll

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka webbplatsen för brott mot dessa användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, efter vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa användarvillkor, inklusive utan begränsning, rapportering av en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) efter eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa åtkomst till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt möjligt) något av dina bidrag eller någon del därav; (4) efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar att ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är överdrivet stora eller på något sätt betungande för våra system; och (5) på annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och egendom och för att underlätta en korrekt funktion av webbplatsen.

Integritetspolicy

Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Vänligen granska vår integritetspolicy. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av vår integritetspolicy, som ingår i dessa användarvillkor. Observera att webbplatsen är värd i Storbritannien. Om du går in på webbplatsen från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som styr insamling, användning eller avslöjande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i Storbritannien, överför du dina uppgifter genom din fortsatta användning av webbplatsen. till Storbritannien, och du samtycker till att få dina uppgifter överförda till och behandlade i Storbritannien.

Period och uppsägning

Dessa användarvillkor ska förbli i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen. Utan att begränsa någon annan bestämmelse i dessa användarvillkor förbehåller vi oss rätten att, efter eget gottfinnande och utan förvarning eller ansvar, neka åtkomst till och användning av webbplatsen (inklusive blockering av vissa IP-adresser), för vilken person som helst av någon anledning eller utan anledning, inklusive men inte begränsat till brott mot någon representation, garanti eller förbund i dessa användarvillkor eller någon tillämplig lag eller förordning. Vi kan avsluta din användning eller ditt deltagande på webbplatsen eller radera innehåll eller information som du har lagt upp när som helst, utan förvarning, efter eget gottfinnande.

Om vi avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning, är du förbjuden att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn, eller namnet på någon tredje part, även om du kan agera på uppdrag av tredje part. fest. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och föreläggande.

Modifieringar och avbrott

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller av någon anledning efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår sida. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra eller avbryta hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrott av webbplatsen.  

Vi kan inte garantera att sidan kommer att vara tillgänglig hela tiden. Vi kan uppleva hårdvara, mjukvara eller andra problem eller behöva utföra underhåll relaterat till webbplatsen, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, stänga av, avbryta eller på annat sätt modifiera webbplatsen när som helst eller av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för någon förlust, skada eller olägenhet som orsakas av din oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen under någon driftstopp eller avbrott av webbplatsen. Ingenting i dessa användarvillkor kommer att tolkas för att förplikta oss att underhålla och stödja webbplatsen eller att tillhandahålla några korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband med detta.

Gällande lag

Dessa villkor styrs av och tolkas i enlighet med Förenade kungarikets lagar, och användningen av Förenta nationernas konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor är uttryckligen utesluten. Om din vanliga vistelseort är i eu och du är konsument, har du dessutom det skydd som du får av obligatoriska bestämmelser i lagen i ditt bosättningsland. Collaborative software limited och du själv samtycker båda till att underkasta dig den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Englad och Wales, vilket innebär att du kan göra anspråk på att försvara dina konsumentskyddsrättigheter med avseende på dessa användningsvillkor i Storbritannien, eller i det eu-land du är bosatt i.

Rättelser

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och diverse annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.

varning

Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och när den är tillgänglig. Du samtycker till att din användning av webbplatsen och våra tjänster sker på egen risk. Så långt det är tillåtet enligt lag frånsäger vi oss alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, i samband med webbplatsen och din användning av den, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. Vi lämnar inga garantier eller utfästelser om riktigheten eller fullständigheten av webbplatsens innehåll eller innehållet på webbplatser som är länkade till webbplatsen och vi tar inget ansvar eller ansvar för eventuella (1) fel, misstag eller felaktigheter i innehåll och material, ( 2) personskada eller egendomsskada, av vilken karaktär som helst, till följd av din åtkomst till och användning av webbplatsen, (3) all obehörig åtkomst till eller användning av våra säkra servrar och/eller all personlig information och/eller finansiell information lagras däri, (4) alla avbrott eller upphörande av överföringen till eller från webbplatsen, (5) eventuella buggar, virus, trojanska hästar eller liknande som kan överföras till eller genom webbplatsen av tredje part, och/eller ( 6) eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll och material eller för förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av innehåll som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via webbplatsen. Vi garanterar, stöder, garanterar eller tar inte ansvar för någon produkt eller tjänst som annonseras eller erbjuds av en tredje part via webbplatsen, någon hyperlänkad webbplats eller någon webbplats eller mobilapplikation som visas i någon banner eller annan reklam, och vi kommer inte att vara en part i eller på något sätt vara ansvarig för att övervaka alla transaktioner mellan dig och eventuella tredjepartsleverantörer av produkter eller tjänster. Precis som vid köp av en produkt eller tjänst via vilket medium eller i vilken miljö som helst, bör du använda ditt bästa omdöme och vara försiktig när det är lämpligt.

Användardata

Vi kommer att upprätthålla vissa uppgifter som du överför till webbplatsen i syfte att hantera webbplatsens prestanda, samt data som rör din användning av webbplatsen. Även om vi gör regelbundna rutinmässiga säkerhetskopieringar av data, är du ensam ansvarig för all data som du överför eller som är relaterad till någon aktivitet du har gjort med hjälp av webbplatsen. Du samtycker till att vi inte ska ha något ansvar gentemot dig för någon förlust eller korruption av sådan data, och du avsäger dig härmed all rätt att vidta åtgärder mot oss som uppstår till följd av sådan förlust eller korruption av sådan data.

Elektronisk kommunikation, transaktioner och signaturer

Att besöka webbplatsen, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation, och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. Du samtycker härmed till användningen av elektroniska signaturer, kontrakt, beställningar och andra register, och till elektronisk leverans av meddelanden, policyer och register över transaktioner som initierats eller genomförts av oss eller via webbplatsen. Du avsäger dig härmed alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalsignatur eller leverans eller lagring av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniska medel. 

Diverse

Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftregler som publicerats av oss på webbplatsen eller med avseende på webbplatsen utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor gäller i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Vi kan överlåta någon eller alla av våra rättigheter och skyldigheter till andra när som helst. Vi ska inte vara ansvariga eller ansvariga för någon förlust, skada, försening eller underlåtenhet att agera som orsakats av någon orsak utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, anses den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen skiljas från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser. Det finns inget joint venture, partnerskap, anställning eller agenturförhållande skapat mellan dig och oss som ett resultat av dessa användarvillkor eller användning av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte kommer att tolkas mot oss i kraft av att ha utarbetat dem. Du avsäger dig härmed alla försvar du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa användarvillkor och avsaknaden av undertecknande av parterna för att verkställa dessa användarvillkor.

Kontakta oss 

För att lösa ett klagomål angående webbplatsen eller för att få ytterligare information om användningen av webbplatsen, vänligen kontakta oss på: 

Collaborative Software Limited
Unit 13 leanne businesscenter,
Sandford lane
Wareham
Dorset BH20 4DY
Storbritannien
Telefon: 01929551356
Info@admit-one.eu